born2drone
rejestracja Kolejny kurs: 27/28-kwiecień-2019
Kolejny kurs: 25/26-maj-2019

VLOS (Visual Line of Sight) - loty Bezzałogowego Statku Powietrznego odbywają się w zasięgu wzroku operatora lub obserwatora.
Szkolimy korzystając z infrastruktury Politechniki Poznańskiej (sale wykładowe oraz pracownia komputerowa) oraz Aeroklubu Poznańskiego (lotnisko). Szkolenie odbywa się zgodnie z programem zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Kurs obejmuje minimum 14 godzin wykładów, 2 godziny ćwiczeń praktycznych na ziemi, w tym ćwiczeń symulatorowych oraz co najmniej 4 godziny lotów BSP na lotnisku. Pomagamy w organizacji badań lotniczo-lekarskich. Zapewniamy kadrę instruktorską o wysokich kompetencjach merytorycznych oraz dydaktycznych. Po zakończonym kursie organizujemy egzamin państwowy.
Koszt kursu 999 PLN bruttoBVLOS (Beyond Visual Line of Sight) - loty Bezzałogowego Statku Powietrznego odbywają się w poza zasięgiem wzroku operatora lub obserwatora.
Lot BVLOS polega na wykonaniu przez BSP misji zaprogramowanej przez operatora. Operator kontroluje BSP za pomocą aparatury radiowej. Uprawnienia BVLOS pozwalają także na wykonywanie lotów VLOS. Szkolenie odbywa się w salach Politechniki Poznańskiej natomiast loty na lotnisku Aeroklubu Poznańskiego w Kobylnicy. Program szkolenia został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Kurs obejmuje materiał wykładany na szkoleniach VLOS poszerzony o przedmioty dodatkowe na których przekazuje się wiedzę wymaganą do lotów BVLOS.
Koszt kursu 2200 PLN brutto
tel. 889 851 222
szkolaborn2drone@gmail.com
tel. 889 851 222
szkolaborn2drone@gmail.com